آموزش نجوم

 آموزش  نجوم و ستاره شناسی به صورت سه بعدی در محیط دبستان « اردوی درون مدرسه ای » - چهارشنبه 7 آذرماه

1211.JPG

 

 

 

DSC_0980 (Copy).JPG

12.JPG

DSC_0969 (Copy).JPG

DSC_0966 (Copy).JPG


چاپ