مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

leader98

هيچ ثروتى بالاتر از آرامش خاطر نيست …

در محضر قرآن شماره 26

gh6.jpg

🌸🌸🌸هوالمصور
در محضر قرآن شماره ۲۶
مورخ ۳۱/ ۲ /۹۹ بیست و ششم رمضان
🌹گر خدا داری، ز غم آزاد شو
🌹از خیال بیش و کم آزاد شو
🌸آیه ۳۸ سوره محمد؛ نقش تربیتی توجه به از دست رفتن فرصت ها است.
خداوند در این آیه مومنان را دعوت به انفاق می کند و می فرمایدبخل نورزید، زیرا ممکن است دیگر فرصت انفاق نداشته باشید .
مهم و لازم است که مومن بداند همه این فرصت هایی را که دارد همیشه نمی ماند. پیامبر فرمود:« اگر دربی از خیر به روی انسان باز شد انسان باید قدر بداند، چون نمی داند چه وقت توفیق انجام خیر از او گرفته می شود ».
🌸آیه ۲۶ سوره فتح؛ مومن از تعصبات کور و جاهلی به دور است .
خدای متعال در این آیه به تعصّب جاهلی اشاره میکند، یعنی اینکه ،انسان بر مدار ملاک های خرافی باشد؛ این رفتار و این خلق و خو تعصب جاهلی است.
امام علی علیه السلام می فرمایند:« تعصب جاهلی از خطرات و حیله های شیطان است و آنچه انسان را در برابر تعصب جاهلی حفظ می کند سکینه و آرامش است».
🌸در سوره حجرات که به سوره آداب و اخلاق اجتماعی معروف است (و همه شما را به خواندن تفسیر این سوره توصیه می کنم) سه نمونه از آداب عنوان گردیده، ☘️ادبی که بین بنده و خدای سبحان باید رعایت شود☘️ آدابی که مربوط به پیامبر است☘️ و مورد سوم آدابی که مربوط به مسائلی است که مردم در برخورد با یکدیگر در زندگی باید آن را رعایت کنند .
🌸آیه ۱۱ سوره حجرات در مورد تمسخر و استهزاء است .
مسخره کردن در ظاهر یک گناه، ولی در باطن چند گناه است در مسخره کردن ،گناهان تحقیر ،خوار کردن، کشف عیوب، غیبت، کینه، فتنه، طعنه به دیگران نهفته است و ایمان با مسخره کردن بندگان خدا سازگار نیست.
🌸 آیه ۱۲ همین سوره می فرماید:« ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری گمان ها دوری کنید ،زیرا بعضی گمان ها گناه است و در کار دیگران تجسس نکنید و بعضی از شما دیگری را غیبت نکنداز خدا پروا کنید همانا خداوند توبه پذیر و مهربان است» در ادامه آیه قبل این آیه به عواملی چون سوء ظن و تجسس و غیبت اشاره می‌کند در قرآن به حسن ظن سفارش شده و از گمان بد نسبت به دیگران، نهی گردیده است و همچنین در مورد تجسس و غیبت تذکر داده و ما را از این رذایل اخلاقی نهی فرموده است.
گناه گرچه در ظاهر شیرین و دلنشین است ولی در دید باطنی و ملکوتی خباثت و تنفر آور است .امید است که همه ما با کمک پروردگار سبحان مزین به اخلاق اسلامی و انسانی شویم.
🌸🌸🌸التماس دعا

در محضر قرآن شماره25

646465.jpg

🌸🌸🌸هوالکریم
در محضر قرآن شماره ۲۵
مورخ ۳۰/ ۲ /۹۹بیست و پنجم رمضان
🌹 دیده ای را که مطهر شده با اشک سحر
جام وصلی ز سبوی رمضان اش دادند
🌹 آن دلی را که عیارش به دعا خالص شد
نیمه شب وقت مناجات، زبانش دادند
🌸 آیه ۳۶ سوره مبارکه زخرف؛ غفلت از یاد خدا مایه تسلط شیطان است .خدای متعال در این آیه این نکته را متذکر می شود که هر کس از یاد خدای مهربان غافل شود، شیطان براو مسلط می‌شود و آرام آرام او را به سمت دنیایی شدن و مادی شدن پیش می برد .
کم کم زندگی آنهاسراسرتوجه به دنیا می شود و بدتر از آن اینکه تصور می کنند که این مسیری را که در پیش دارند ،مسیر درستی است
از معصوم است که در هر حال یاد خدا و ذکر خدا بگویید، مومن در هر حال یاد خدا و نام خدا (حتی در فعالیت های روزمره )انجام می‌دهد تا گرفتار غفلت از یاد خدا نشود.
🌸آیه ۴۲ سوره زخرف؛ «مسلمانان در قبال قرآن مسئول اند این کتاب (قرآن )مایه تذکر و یادآوری است (ای پیامبر) برای تو و قوم تو» پیامبر فرمودند:« زمانی که فتنه ها مانند پاره های شب تار به شما هجوم آوردند ،بر شما باد که به دامن قرآن پناه ببرید).
قرآن شفاعت کننده ای است که در ابعاد مختلف زندگی و سبک زندگی راهنما و راهگشاست .امید است که همه ما اهل انس و الفت با قران باشیم .
🌸آیه ۱۵ سوره جاثیه «هر کس کار شایسته ای انجام دهد پس به سود خود اوست و هرکس عمل بدی مرتکب شود پس به زیان خود اوست »
قرآن بارها با بیانات گوناگون به این نکته اشاره فرموده است که "نتیجه عمل به خود انسان بر می گردد" چنانچه می فرماید:« هر کس خدا را شکر کند پس برای خویش کرده و هرکس کفر ورزد به زیان خویش است و هر کس هدایت پذیرفت به نفع خود است و هرکس گمراه شد به ضرر خود اوست»
🌸 ۲۱ سوره جاثیه ؛زندگی و مرگ انسانهای با تقوا و گنهکاران یکسان نیست، خدای متعال در این آیه به این نکته اشاره می کند؛ آیا آن هایی که اهل گناه هستند با آنهایی که زندگی با تقوا دارند یکسان هستند ؟؟
زندگی مومن با زندگی کنه کار متفاوت است، لذت هایی که مومن از زندگی می برد و در مقابل زندگی گناهکاران که پر از آلودگی است با هم تفاوت زیادی دارد؛ مومن سرپرستش خداست ،خداوند بر دل مومن آرامش نازل میکند ،اما گناهکاران در دل ترس و وحشت و نا آرامی دارند، مومن از خدا می ترسد اما گنهکار از مردم می ترسدو رضایت مردم برایش بالاتر از رضایت پروردگار است.
🌸🌸🌸التماس دعا

در محضر قرآن شماره 24

avatars-000219168773-4xonz0-t500x500.jpg

🌸🌸🌸هوالمتعال
در محضر قرآن شماره ۲۴
مورخ ۲۹ /۲ /۹۹بیست وچهارم رمضان
🌹ای دل بیا توکل خود بر خدا کنیم
🌹در موج ها تکیه بر این ناخدا کنیم
🌸آیه ۵۳ سوره زمر ،آیه ای سراسر لطف و مهربانی
« بگو ای بندگان من که بر نفس خویش اسراف و ستم کرده اید از رحمت خداوند مایوس نشوید، همانا خداوند همه گناهان را میبخشد، زیرا که او بسیار آمرزنده و مهربان است »
در تمام کلمات این آیه لطف و مهربانی نهفته است .خداوند در این آیه همه را بنده خود و لایق دریافت رحمت دانسته، پس رحمت او محدود نیست و بسیار بخشنده و رحیم است. البته مراد از این که می فرماید ؛خداوند همه گناهان را می بخشد آن نیست که انسان گناه کند و بگوید خدا می آمرزد، بلکه مراد آن است که همه گناهان، هر قدر هم بزرگ باشند قابل آمرزش است و نباید از رحمت الهی مایوس بود( راه دریافت آمرزش الهی، توبه و جبران گناه است ،که در آیه بعد آمده است).
🌸آیه ۴۴ سوره غافر تفویض امور به خداوند متعال، عامل حفظ آن انسان از شر و بدی هاست .
کارهای خودم را به خدا واگذار می کنم خدای متعال بینا و مراقب بندگان است؛ اگر انسان کار را به خدا واگذار کند خدا بهترین نگهبان است .
از پیامبر اکرم روایتی است :«آغاز علم این است که انسان خدای خود را خوب بشناسد و بالاترین و آخرین درجه علم این است که انسان ،به مرحله ای برسد که تمام امور خود را به خدا واگذار کند»
خداوند فرموده هر یک از بندگان من، به من توکل کند و امورش را به من واگذار کند، اگر آسمان و زمین همه علیه او نقشه بکشند من راه فرار پیش پای او می گذارم .
اگر انسان کارها را به خدا واگذار کند خداوند بهترین سرنوشت را برای او رقم می زند.
🌸 آیه ۳۴ سوره فصلت ؛بدی را با خوبی دفع کنیم.
« نیکی با بدی یکسان نیست و بدی دیگران را با شیوه ای بهتر (که نیکی است) دفع کن که این هنگام، آن کس که میان تو و او دشمنی است همچون دوست گرم شود و عداوتش نسبت به تو تمام میشود»
بدی و خوبی یکسان نیست کسی که به ما بدی می کند، اگر با خوبی بدی او را پاسخ بدهیم این، باعث می شود دشمن ما تبدیل به یک دوست گردد. البته این رفتار بسیار سخت است و نیازمند تمرین است خداوند در آیه ۳۵ می فرماید :کسانی به این مقام می رسند که اهل صبر و تحمل باشند و سعه صدر داشته باشند و این کیمیای واقعی( پاسخ بدی با خوبی )برخوردی است که دشمنی را به محبت تبدیل می نمایند.
🌸🌸🌸 التماس دعا