مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

leader98

هيچ ثروتى بالاتر از آرامش خاطر نيست …

در محضر قرآن شماره 23

gh5.jpg

🌸🌸🌸هوالغفور
در محضر قرآن شماره ۲۳
مورخ۲۸ / ۰۲ /۹۹ بیست و سوم رمضان
🌹دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
🌹چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند
🌸سوره یس :مطالب این سوره که آن را"قلب قران "نامیده اند، برمحورعقاید است .در بخشی از این سوره برخی از آیات عظمت پروردگار هستی به عنوان نشانه های توحید اشاره شده و در بخش دیگر مسائل مربوط به معاد عنوان گردیده است.
🌸 در آیه ۷۰ این سوره خداوند می فرماید:« این قرآن برای آن است که تا هرکس زنده دل است هشدارش دهد و حجت را بر کافران تمام کند و گفتار خدا درباره آنان محقق گردد».
در تفسیر این آیه چند نوع حیات را عنوان کرده‌اند☘️ حیات نباتی ☘️حیات حیوانی️ ☘️☘️حیات فکری☘️ حیات اجتماعی☘️ حیات قلبی و روحی، مومنان انسان های زنده دل و برخورداراز حیات واقعی و معقول می باشند و کافران، همچون مردگان، محروم از حیات واقعی هستند. هشدار های قرآن از سرچشمه علم الهی و مایه تذکر و تنبه و پذیرش هستند توجه به این هشدارها نشانه زنده دلی است.
🌸 آیه ۱۰۲ سوره صافات؛ تاثیر تربیتی توجه به اسرار عبادات؛ هریک از اعمال عبادی که ما انجام می دهیم دارای اسراری است که توجه به این اصرار در تاثیر عبادت بسیار اثرگذار است .
ربوبیت خداوند سبب راهگشایی است و اگر در راه خدا گام برداریم و به الطاف او مطمئن باشیم به بن بست نمی‌رسیم و با توکل و توجه به خداوند راه را پیدا می کنیم.
نکته دیگر این آیه؛ اولاد صالح هدیه الهی است و بهترین یاردر مسیر حرکت خانواده به سوی خدا است. امید که همه ما مشمول این برکت الهی گردیم .
🌸آیه ۴۵ و ۴۶ سوره صاد؛ آثار تربیتی توجه به معاد را ذکر می کند.
خدای متعال در این آیه شریفه درموردعامل رشد وتربیت انبیا می فرمایند :«با یک امر نابی پیامبران را خالص کردیم و آن( ذکر الدار) است ،یعنی یاد آخرت .
یاد آخرت انسان را می سازد، کسی که
قیامت و حساب و کتاب پروردگار را باور کند، به راحتی می تواند اهل نیکی و انفاق باشد. بی جهت نیست که یک پنجم آیات قرآن به
معاد و قیامت اختصاص دارد.
🌸آیه ۳ سوره مبارکه زمر ؛اخلاص عامل قبولی اعمال است.
خدای متعال در آیه ۲ و ۳ می فرماید:« ای پیامبرماازتومی‌خواهیم خدا را خالصانه بپرستی »
اگر انسان در اعمال و رفتارش خلوص را کنار بگذارد اعمالش بی ارزش می شود .
پیامبر فرمود: خدای متعال عملی را نمی پذیرد مگر اینکه خالصانه انجام دهد .
خداوندعزیزمیفرماید:« کاری که برای من باشد، اگر کم باشد، هم زیاد است و کاری که برای غیر من باشد، هر مقدار که زیاد باشد، بی ارزش است.
دو صفت که خدای متعال اعمال نیک را بدون آنها نمی پذیرد اول تقوا و دوم اخلاص است .
🌸🌸🌸التماس دعا

 

در محضر قرآن شماره 22

gh4.jpg

🌸🌸🌸هوالقادر
در محضر قرآن شماره ۲۲
مورخ ۲۷/ ۲ /۹۹ بیستم رمضان
🌹راهی به خدا دارد خلوتگه تنهایی
🌹آنجا که روی از خود، آنجا که به خود آیی
🌸آیات ۴۱ و ۴۲ سوره احزاب؛« ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید، او را در صبح و شام تسبیح نمایید و به پاکی بستایید»
یاد خداوند تنها به زبان و گفتار نیست ،بلکه در هر کار و حرکتی رضایت خداوند را در نظر داشتن است.
یاد خدا تنها وسیله آرامش دلهاست و اعراض از ذکر خدا مایه خسران است. امام صادق علیه السلام می فرمایند:« هر چیزی حدی دارد جز یاد و ذکر خداوند».
🌸 آیه ۱۰ سوره فاطر، عزت در انحصار خدای متعال است ؛انسان هایی که به دنبال عزت هستید بدانید عزت از آن خداوند است.
همه مردم به دنبال عزت هستند اما گاهی مسیر دستیابی را به اشتباه می روند، اگر کسی می‌خواهد عزت دنیا و آخرت را داشته باشد؛ باید از سرچشمه عزت و بزرگواری که خداوند متعال است پیروی کند.
🌸 آیه ۱۵ سوره فاطر؛ توجه به فقر، انسان را از طغیان در برابر خدای متعال بازمی‌دارد .
خدای متعال در این آیه این نکته را به مومنین و انسانها گوشزد می کند؛ بدانید همه شما به خدای متعال نیازمندید فقط اوست که بی نیاز است توجه به فقر و اینکه انسان به خدا نیاز دارد و اینکه اگر انسان توجه کند به فقر خودش ،در برابر خدای متعال برای رشد، به درگاه او بیشتر پناه می برد و توسل می جوید.
🌸 آیه ۲۸ سوره فاطر ،علم حقیقی مهمترین عامل خشیت است .
خداوند متعال در این آیه به برخی از نشانه های شگفتی طبیعت اشاره می‌کند و بعد می فرماید :«این را بدانید فقط کسانی خشیت خدا را در دل دارند که عالم باشند».
معلوم می شود اگر انسان عالم حقیقی باشد، علم حقیقی نتیجه‌اش خشیت و فروتنی در برابر پروردگار است .
بعضی از علم ها صرفاً یک سری اطلاعات و محفوظات است ،اگر واقعی باشد عبودیت انسان به درگاه پروردگار بیشتر می شود.
🌸🌸🌸التماس دع